Rys ostrovid, foto Martin Tomáš

 

Facebook Twitter LinkedIn

Fragmentace a průchodnost krajiny

Zhoršenou průchodností krajiny jsou postiženy především velké druhy savců a zejména pak velké šelmy – rys, vlk a medvěd. Jako predátoři se pohybují na mnohem větších plochách než běžné druhy zvířat.

Například srnec obývá území o rozloze okolo jednoho 1 km2, v případě rysa to může být 200-400 km2. 
Na území o této rozloze se v dnešní krajině nachází daleko více překážek, proto jsou velké šelmy ohroženy izolací více než jiná zvířata. Mladí jedinci totiž opouštějí teritoria rodičů a  mohou urazit i stovky kilometrů, než najdou nový domov.
Nejčastějším problémem je rozčlenění krajiny dopravními stavbami. Klíčové je místo křížení silnice nebo železnice s využívaným migračním koridorem. Víceproudé silnice jsou často nepřekonatelnou bariérou.