Kulturní dědictví

Předchozí generace nám zanechaly cenné dědictví, velké množství hmotných a nehmotných památek, které je potřeba chránit a uchovat pro další generace. Liberecký kraj je zastoupen desítkami rozhleden, zřícenin, kostelů, hradů a zámků. Bohatě je zastoupena lidová architektura, především podstávkovými a roubenými domy. V lesích a na polích se setkáme s celou řadou drobných sakrálních památek.

Podle statistik Národního památkového ústavu se na území České republiky nachází více než 40 000 památkově chráněných objektů, z toho v Libereckém kraji 2250. Počet se mění z důvodu vzniku nebo zániku potřeby ochrany.

Národních kulturních památek je celkem 304, v Libereckém kraji z toho leží 13 památek (4,3 %).

 

Okres Název Vyhlášeno
Česká Lípa Zámek Zákupy a hospodářský dvůr zámku v Zákupech 2001
  Zřícenina hradu Bezděz 1978
Liberec Horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce 2006
  Hrad Grabštejn 2008
  Kostel sv. Vavřince a Zdislavy v Jabloném v Podještědí 2008
  Zámek Frýdlant 2001
  Zámek Lemberk 2001
  Zámek Sychrov 1995
Semily Brusírna Harrachovské sklárny se strojním vybavením 2014
  Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova 2010
  Janatův mlýn v Buřanech 2014
  Zámek Hrubý Rohozec 2001
  Zřícenina hradu Trosky 2001

 Pojmy

Kulturní památka

Za kulturní památky mohou být Ministerstvem kultury prohlášeny nemovité a movité věci, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích.

Národní kulturní památka 

Národní kulturní památky vyhlašuje vláda ČR. Jsou to vybrané kulturní památky – ty nejcennější a nejvýznamnější v naší republice.

Památkové rezervace 

Za památkové rezervace je možné prohlásit území se soubory nemovitých kulturních památek zachovaných v původním historickém prostředí nebo lokality s archeologickými nálezy. Jedná se především o historická jádra měst a vesnic. Vláda ČR je vymezuje nařízením vlády.

Památkové zóny

Sídelní útvar nebo jeho část, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty. V ČR jsou tak prohlášovány městské, vesnické a krajinné památkové zóny. Ministerstvo kultury vyhlašuje památkové zóny opatřením obecné povahy.

Památka UNESCO

Na základě Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví jsou nejvýznamnější památky světa zapsány na tzv. Seznamu světového dědictví.

 

  Mapové kompozice