Společnost, foto Irena Košková

  Lidé a společnost

Lidé odpradávna ovlivňují prostředí, ve kterém žijí. Tato sekce atlasu se bude zabývat tím hezkým a zajímavým, co lidé vytvořili, ale bude také analyzovat negativní dopady činnosti člověka na životní prostředí.