Administrativní členění  

Liberecký kraj je tvořen okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily. Na jeho území se nachází 10 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (obce III. stupně) a v rámci nich 21 územních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (obce II. stupně). Liberecký kraj tvoří pouze 4 % území celé České republiky. S výjimkou Hlavního města Prahy je kraj se svými 3 163 km2 nejmenším krajem v republice. 

Obec

Základní územní samosprávné společenství občanů. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí. 

Obec s rozšířenou působností (ORP)

Typ obce vykonávající státní správu v přenesené působnosti, t.j. výkon státní správy je státem delegován na územní samosprávu. 

Obec s pověřeným obecním úřadem (POU)

Obec, na kterou stát přenáší část svých pravomocí. Rozsah pravomocí je menší než u obce s rozšířenou působností. 

Město

Obec, které byl na základě zákona o obcích udělen statut města. 

Euroregion

Funkční územní celek v Evropě v příhraničních oblastech sousedních států.

NUTS

Statistické územní jednotky Evropské unie. Byly zavedeny pro potřeby klasifikování jednotné struktury územních jednotek na šesti úrovních

 NUTS 0 - stát [Česká republika]
 NUTS 1 - velký územní celek [Česká republika]
 NUTS 2 - regiony soudržnosti [v ČR je 8 regionů, Liberecký kraj patří do NUTS Severovýchod] 
 NUTS 3 - kraje [v ČR je 14 krajů]
 NUTS 4 - okresy [v ČR je 91 okresů, z toho na území Libereckého kraje jsou 4 okresy: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily]
 NUTS 5 - obce [v ČR je celkem 6 253 obcí, z toho na území Libereckého kraje 215 obcí]