Voda v krajině, foto Košková

Voda v krajině

Území Libereckého kraje je významnou pramennou oblastí na rozvodí Odry (Smědá, Lužická Nisa) a Labe (Jizera, Ploučnice). Vodohospodářský význam území podtrhuje existence dvou oblastí chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída (ochrana podzemních vod) a Jizerské hory a Krkonoše (ochrana povrchových vod ve srážkově bohaté horské oblasti).

Území Libereckého kraje se nachází na hlavním evropském rozvodí. Severní část kraje, tj. Frýdlantsko, Žitavská pánev a přilehlé části Jizerských hor jsou odvodňovány přes Odru do Baltského moře, zbývající (většinová) část území přes Labe do Severního moře

Vodní díla 

Vodní dílo
Převažující účel VD
Vodní plocha (ha)
Mlýnice protipovodňový, rekreace, chov ryb 4.50
Souš vodárenský, protipovodňový 102.00
Bedřichov protipovodňový, hydroenergetický 42.00
Fojtka protipovodňový, průmysl, rekreace, závlahový 6.70
Harcov protipovodňový, rekreace, chov ryb 12.50
Naděje retence, průmysl  
Josefův Důl vodárenský, protipovodňový 150.00
Mšeno protipovodňový, rekreace, chov ryb, průmysl 42.10
Hamerský rybník   50.00
Stráž pod Ralskem protipovodňový, chov ryb, rekreační 73.00
Břehyňský rybník   90.30
Máchovo jezero   284.00
Novozámecký rybník   128.30
Kunratický horní rybník