Geologie

 

Geologický vývoj na území dnešního Libereckého kraje je starý několik miliard let.

Za nejstarší geologickou jednotku na území Libereckého kraje je považován lužický žulový pluton, který zasahuje do Frýdlantského výběžku. Povrch Českolipska a Turnovska je převážně tvořen usazeninami křídového moře, prostoupené čedičovými či znělcovými vulkány mezozoika (třetihory). Jizerské hory jsou pokryty ortorulami. Podél Lužického zlomu a na Železnobrodsku jsou třetihorní usazeniny. Usazeniny permokarbonu vystupují na velké části Semilska.

 

Geologická stavba

Lužický zlom neboli lužická poruchová zóna je nejvýznamnějším zlomem kraje. Tektonická linie, dlouhá asi 110 km, prochází od Drážďan (Německo) přes Ještědský hřbet k Jičínu a Jaroměři. Tektonicky je nejednotná, jihozápadní křídlo pokleslo někdy až přes 1 000 m, kde má charakter přesmyku

Geologická stavba Libereckého kraje