Navigace štítky Navigace štítky

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

2 ATLASY

          Tento atlas má více tváří... Standardní atlas určený pro rychlou a efektivní práci s mapami. Zde se právě nacházíš. Herní atlas , kde se o...

Vítejte na GeoAtlasu

Geoportál ATLAS používá mapové technologie vyvinuté evropskými projekty OTN (Open Transport Net) a  SDI4Apps .   PŘIHLÁŠENÍ:

Lesy - úvod

Lesy Skoro polovina území Libereckého kraje je pokryta lesy a patří spolu s Karlovarským k nejvíce zalesněným krajům v České republice. Převažují jehličnaté druhy nad listnatými....

Půdní druhy

 Půdní druhy Libereckého kraje Výsledný druh závisí na přeměně mateční horniny, z které půda vzniká a způsobu zvětrávání. Lehká půda (písčitá) Spraše a nivní uloženiny na pískovcích...

Půdy - mapové kompozice

Mapové kompozice Půdní druhy v Libereckém kraji (omezené měřítko) Půdní typy v Libereckém kraji (omezené měřítko)

Půdy - víte, že?

Víte že ...nejsevernější viniční trať v České republice Mariánov (3,7 ha), leží na katastru obce Zahrádky u České Lípy. K obnově vinařství došlo po 350 letech v roce 1976. V současné době...

Půdní typy

Půdní typy Typy půd vyvinuté v kraji (stejně jako jinde) jsou závislé na morfologii terénu, geologickém podloží, klimatu a mnohých dalších podmínkách. Určujícím faktorem v severní a střední...

Lesy - mapové kompozice

Mapové kompozice Podíl lesů z pohledu jejich funkce v krajině  

Lesy - pojmy

Pojmy z oblasti lesního hospodářství Probírky jsou výchovné zásahy v předmýtních lesních porostech (navazují na prořezávky - pročistky), které slouží k usměrnění vlastností porostu po...

Lesy - kategorizace

Kategorizace lesů je definována zákonem 289/1995 Sb., o lesích, a rozděluje je podle převažujících funkcí do tří kategorií: Hospodářské lesy , jejímž hlavním cílem je produkce dřeva,...

2 ATLASY

Tento atlas má více tváří... Standardní atlas určený pro rychlou a efektivní práci s mapami. Herní atlas , kde se o znalosti budeš muset poprat s kouzelnou bytůstkou. A pak Atlas...

Administrativni cleneni - uvod

Administrativní členění   Liberecký kraj je tvořen okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily. Na jeho území se nachází 10 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (obce...

Administrativní členění - pojmy

Obec Základní územní samosprávné společenství občanů. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí.  Obec s rozšířenou působností (ORP) Typ obce vykonávající státní správu v...

Administrativni cleneni - uvod

Administrativní členění   Liberecký kraj je tvořen okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily. Na jeho území se nachází 10 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (obce...

Voda

Testovací příspěvek - head3